ประวัติความเป็นมาของ บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด

“อุดมการณ์ที่มุ่งมั่นสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”

     กิจการการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ภายใต้การริเริ่มของ นาย จ๋ง แซ่อื้อ ก่อร่างสร้างตัวจากโรงพิมพ์คูหาเล็กๆ ในย่านพระนครชื่อ โรงพิมพ์ ซักเย็ก แพร่งสรรพศาสตร์ ดำเนินกิจการเรื่อยมาจนปี พ.ศ. 2494  ได้จดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ และเปลี่ยนชื่อกิจการมาเป็น บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด กระทั่งปัจจุบัน

     เริ่มต้นจากการพิมพ์หนังสือ โดยได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ประพันธ์หนังสือ นักวิชาการ และอีกมากมาย จากนั้นไม่นาน นาย จ๋ง ได้ส่งทอดกิจการสู่บุตรชาย โดย นาย หงชาด เอื้อจงประสิทธิ์  ได้เพิ่มรูปแบบการพิมพ์เป็นการพิมพ์สมุดเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนขยายกิจการ และย้ายบริษัทฯ มาตั้งอยู่ที่ย่านจรัญสนิทวงศ์ ในปี พ.ศ. 2518

     ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ นาย หงชาด และคุณภาพงานพิมพ์ที่ได้รับความไว้วางใจมามากกว่า 70 ปี
ปัจจุบัน บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด ได้ให้บริการลูกค้ามากกว่าการพิมพ์ โดยเราให้บริการตั้งแต่
การแนะนำให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนางานพิมพ์ และพิมพ์งานด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการได้รับความสะดวกสบายและครบวงจรในที่เดียว

     และไม่ว่า บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด จะดำเนินกิจการจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงรุ่นที่ 4 แล้ว แต่อุดมการณ์ที่มุ่งมั่นสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านั้น ยังคงสืบทอดอุดมการณ์นี้ตลอดมา