การประเมินราคางานพิมพ์ (Price Estimation)
กรุณากรอกรายละเอียดงานพิมพ์ของคุณให้เรา เพื่อประเมินราคา

ชื่อ–หน่วยงาน (*จำเป็น)

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (*จำเป็น)

อีเมล์ (*จำเป็น)
ประเภทงานพิมพ์.....


ขนาดสำเร็จจำนวนพิมพ์

ประเภทกระดาษ-จำนวนแกรม ปก อื่นๆ
จำนวนสีในการพิมพ์

ประเภทกระดาษ-จำนวนแกรม เนื้อใน อื่นๆ
จำนวนสีในการพิมพ์
จำนวนหน้า
การเข้าเล่ม
 ไสกาว เย็บมุงหลังคา เย็บกี่ ร้อยห่วง

การเคลือบผิวงาน
 เคลือบยูวีเงา เคลือบพลาสติกเงา เคลือบพลาสติกด้าน

เทคนิคพิเศษ
 ปั๊มทอง ไดคัทรูปทรง

รายละเอียดอื่นๆ
หมายเหตุเพิ่มเติม
ไฟล์ภาพงาน(ถ้ามี) ปุ่มให้กดเลือก attach file

บริษัทฯจะนำรายละเอียดไปประเมินราคาและจะแจ้งกลับภายใน 1-2 วันทำการ ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน ) หากทางเรามีข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมจะขออนุญาตติดต่อกลับไปเพื่อสอบถาม