บริการผลิตผลงาน 3 มิติ โดยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในระบบงานพิมพ์ กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Slideshow

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย และเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่จับตาในขณะนี้ก็คือ การพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) มีบทบาทมากขึ้นในหลายๆ สายงาน เช่น การออกแบบ วิศวกรรม การแพทย์ ไปจนถึงวิทยาการอวกาศและการบิน ซึ่งบริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างงานออกแบบจาก 2 มิติ ให้กลายเป็น 3 มิติ ที่จับต้องได้ นำไปสู่การการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างก้าวกระโดดของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้เพิ่มบริการการผลิตงาน 3 มิติขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้านต่างๆ ได้แก่ การผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และ การผลิตชิ้นงานจำนวนน้อย เป็นต้น

บริการผลิตงานแกะสลักต้นแบบด้วย CNC (Robot Milling)

งานออฟเซ็ทต่างจากพิมพ์ระบบดิจิตอลอย่างไร?

1. ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นที่สั่งพิมพ์ (การพิมพ์ออฟเซ็ทจะมีราคาถูกกว่าหากพิมพ์ในจำนวนที่มาก)
2. งานออฟเซ็ทจะใช้เวลาที่ช้ากว่า เพราะต้องทำเพลทและตั้งเครื่องทีละงาน
3. พิมพ์งานออกมาสวยงามคมชัด แต่งานพิมพ์ offset จะสามารถพิมพ์สีพิเศษได้ เช่น สีทอง สีเงิน และสีสะท้อนแสง เป็นต้น
4. งานพิมพ์ออฟเซ็ทจำเป็นจะต้องพิมพ์ข้อมูลเหมือนกันทุกชิ้น

ตัวอย่างผลงาน

sam34 sam27 sam15 sam14 sam09 sam08 sam06a sam05 sam04 sam03 sam02 sam01
  • 088-689-8000
  • @SUMMERPrintBKK