บริการพิมพ์งานออฟเซ็ท

ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในระบบงานพิมพ์ออฟเซ็ทด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ที่มีความละเอียดสูง
ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทที่ทันสมัย เราได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี

การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)cmyk
การพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี โดยการแยกไฟล์ออกเป็น 4 สี ตามภาพ ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างเพลทหรือแม่พิมพ์ แยกเป็นสี แล้วนำไปพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ แยกสีแต่ละหัวพิมพ์หลักการคือ การพิมพ์สีทั้ง 4 สี คือ CYAN สีฟ้า MAGENTA สีบานเย็น YELLOW สีเหลือง BLACK สีดำ มาซ้อนทับกันของทุกๆ สี ให้เกิดเป็นภาพตามเปอร์เซนต์สีของแต่ละสี ให้ออกมาเป็นงาน 4 สี โดยการแยกสีนี้เรียกว่า CMYK ก็จะให้เกิดเป็นภาพ 4 สี...อ่านต่อTips

งานออฟเซ็ทต่างจากพิมพ์ระบบดิจิตอลอย่างไร?

1. ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นที่สั่งพิมพ์ (การพิมพ์ออฟเซ็ทจะมีราคาถูกกว่าหากพิมพ์ในจำนวนที่มาก)
2. งานออฟเซ็ทจะใช้เวลาที่ช้ากว่า เพราะต้องทำเพลทและตั้งเครื่องทีละงาน
3. พิมพ์งานออกมาสวยงามคมชัด แต่งานพิมพ์ offset จะสามารถพิมพ์สีพิเศษได้ เช่น สีทอง สีเงิน และสีสะท้อนแสง เป็นต้น
4. งานพิมพ์ออฟเซ็ทจำเป็นจะต้องพิมพ์ข้อมูลเหมือนกันทุกชิ้น

ตัวอย่างผลงาน

sam34 sam27 sam15 sam14 sam09 sam08 sam06a sam05 sam04 sam03 sam02 sam01
  • 088-689-8000
  • @SUMMERPrintBKK