ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดราคางานพิมพ์

ความเข้าใจที่ว่า พิมพ์จำนวนน้อย จะราคาถูกกว่าพิมพ์จำนวนมาก ???? เป็นความเข้าใจที่ ผิด ในการพิมพ์มีราคาแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

....จึงทำให้การพิมพ์จำนวนน้อย แพงกว่าการพิมพ์จำนวนมาก....