1.ขั้นตอนในการเตรียมไฟล์เพื่อส่งโรงพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator มีดังนี้

1. ตั้งค่าหน้า Artboard (Width x Height) ให้เหมาะสมกับขนาดที่ต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น [A]
• ขนาดงานพิมพ์ A4 : W = 21 cm / H = 29.5 cm
• ขนาดงานพิมพ์ A5 : W = 14.5 cm / H = 21 cm
• ขนาดงานพิมพ์ 8 หน้ายก (B5) : W = 18.5 cm / H = 26 cm
• ส่วนขนาดงานพิมพ์อื่น ๆ ให้สอบถามจากโรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ เป็นกรณีไป

2. Set ระยะ Bleed (ระยะตัดตก หรือระยะเผื่อเจียน) โดยรอบ 3 มม. [B]

3. ปรับระบบสีให้เป็นระบบ CMYK พร้อมด้วยตั้งค่า Raster Effects ไว้ที่ 300 ppi

2.ข้อควรรู้ก่อนส่งไฟล์ให้โรงพิมพ์

2.2 ระยะตัดตก Bleed

งานทุกชิ้นจำเป็นต้องเพื่อตัดตกเสมอ ตัดตกคือการจัดหน้า การวางรูป การออกแบบงานให้เลยยื่นออกนอกเนื้อที่งาน เพื่อที่จะไม่ให้ไม่เกิดขอบกระดาษขาวในชิ้นงานเวลาโรงพิมพ์เจียนขอบงาน หากนักออกแบบไม่ได้เผื่อตัดตกมาจริงๆ ทางโรงพิมพ์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน ถ้าโรงพิมพ์แก้ได้ จะเป็นการเพิ่มเติมพื้นที่ให้ แต่ถ้าเติมพื้นที่ให้ไม่ได้
จะทำการขยายงานออกไปข้างละ 3 mm (หรือประมาณ 1/8 นิ้ว) ทำให้ Artwork ที่ลูกค้าทำมานั้น ใหญ่เกินจริงไป ราวๆ 2% แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ นักออกแบบต้องแก้ที่ไฟล์ต้นแบบเอง เพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องสวยงาม