การทำไฟล์งานส่งโรงพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign

ขั้นตอนในการเตรียมไฟล์เพื่อส่งโรงพิมพ์ด้วยโปรแกรม InDesign มีดังนี้

1. เริ่มจากการสร้าง Document ขึ้นใหม่

1.1) อันดับแรกให้ระบุจำนวนหน้าของหนังสือที่ต้องการออกแบบมาก่อน[A] หลังจากนั้นให้นักออกแบบระบุขนาดงานสำเร็จให้เข้ากับมาตรฐานของโรงพิมพ์[B] ดังนี้
• ขนาดงานพิมพ์ A4 : W = 21 cm / H = 29.5 cm
• ขนาดงานพิมพ์ A5 : W = 14.5 cm / H = 21 cm
• ขนาดงานพิมพ์ 8 หน้ายก (B5) : W = 18.5 cm / H = 26 cm
• ส่วนขนาดงานพิมพ์อื่น ๆ ให้สอบถามจากโรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ เป็นกรณีไป เช่นหากต้องการพิมพ์หนังสือขนาด A4 ก็ให้ตั้งค่า Width = 21 cm / Height = 29.5 cm

1.2) ส่วน Margin[C] เป็น Guide ภายในหน้าหนังสือ เอาไว้สำหรับกำหนดของเขตการจัดวาง text ตัวหนังสือ Margin 1.27 ซม. เป็นค่า standard ที่ทาง Adobe เซ็ตมาให้ นักออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้ได้ตามความเหมาะสมตามที่ต้องการ

1.3) ต่อมาคือส่วนที่สำคัญที่สุดคือการเซ็ตค่าตัดตก (Bleed)[D] (Slug ไม่ต้องสนใจ Slug คือพื้นที่ที่เลย Bleed ออกไปอีก มีไว้สำหรับคนของโรงพิมพ์ใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการพิมพ์ เช่น ไกด์สี ฯลฯ นักออกแบบไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนนี้) การเซ็ตค่าตัดตก (Bleed) ที่ปกติทางโรงพิมพ์ทั่วไปนิยมใช้กันคือ 3 mm (หรือประมาณ 1/8 นิ้ว) ตัดตก คือการจัดหน้า การวางรูป การออกแบบงานต้องให้เลยยื่นออกนอกเนื้อที่งาน เพื่อให้ได้งานที่สวยสมบูรณ์แบบ การออกแบบงานจะต้องทำการเผื่อตัดตกด้วยเสมอ ไม่เช่นนั้นขอบกระดาษขาวบางส่วนล้ำเข้ามาในชิ้นงาน

2. พอสร้าง document ใหม่เสร็จ เราจะเห็น Workspace ของเรามีเส้นอยู่ 3 เส้นหลัก ๆ ดังนี้

[A] เส้นตรงกลาง สีดำ : คือเส้นขอบเขตงาน ในที่นี้จะมีขนาด = กระดาษ A4 ตามที่เราเซตไว้ตั้งแต่ต้น
[B] เส้นนอกสุด สีแดง : คือเส้น Bleed จะบวกจากเส้นสีดำออกไป 3 mm
[C] เส้นในสุด สีม่วง : คือเส้น Margin ห่างจากเส้นขอบเขตงาน 12.7 มม. หรือตามที่เซ็ตไว้

ในส่วนของการออกแบบ นักออกแบบจะต้องวางงานให้จรดเส้น Bleed พอดีทุกครั้ง (หรือเกินจาก Bleed)แต่ในเวลาพิมพ์ทุกด้านที่ยื่นเกินเส้นขอบเขตงาน (สีดำ) [A] ออกไปจะถูก ตัดทิ้งทั้งหมด ตัวหนังสือที่ไม่ใช่ graphic แต่เป็นตัวหนังสือจำพวก text เอาไว้ให้คนอ่าน ควรจะอยู่ภายในเส้น Margin [C] เรียกว่าอยู่ในระยะ Safety Area คือ บางครั้งเวลาเจียนงานอาจจะมีบ้างที่เหลื่อมไปเหลื่อมมา ถ้าตัวหนังสืออยู่นอก Margin จะทำให้มองดูไม่สมดุล ไม่สวยงาม อาจจะเกินออกไปได้นิดหน่อย แต่ไม่ควรยื่นล้ำออกไปมาก

3. เมื่อออกแบบงานเสร็จแล้ว นักออกแบบก็ต้องส่งไฟล์งานที่ Export เป็น PDF มาให้กับโรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์

ขั้นตอนการ Export เป็น PDF ทางโรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ แนะนำให้ลูกค้าเลือก Profile ดังนี้
[A] Preset : High Quality Print
[B] Standard : None
[C] Marks : Bleed Marks
[D] Bleed and Slug : Use Document Bleed Settings

4. ถ้านักออกแบบเปิดไฟล์ PDF ที่ถูก export ออกมา ก็จะพบ Bleed Mark ตามตัวอย่างข้างบน

5. ขั้นตอนสุดท้าย ก็คือ ตรวจไฟล์งานอีกรอบอย่างละเอียดทั้งหมด ทั้งในเรื่องของการจัดหน้า การวาง layout เรื่องของสี, graphic, รูปภาพ และหากไม่แน่ใจในเรื่องของการพิสูจน์อักษร ทางโรงพิมพ์แนะนำว่า ให้ print งานออกมาตรวจทานอีกรอบก่อนส่งให้โรงพิมพ์ เพราะว่าทางโรงพิมพ์จะยึดเอาไฟล์ PDF ที่ลูกค้า ส่งมาให้เป็นหลักยึดในการทำงาน