Printing Methods
ผู้ออกแบบหรือผู้สั่งพิมพ์ควรที่จะจัดเวลาสำหรับสั่งงานพิมพ์ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย (ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบของแต่ละชิ้นงาน) เพราะในการทำงานพิมพ์จะต้องมีขั้นตอนหลัก 6 ข้อ ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 ราคา
m01-01

– ส่งสเปคงาน ขนาด กระดาษ ลักษณะงาน จำนวน และรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่สำคัญกับทางเรา เช่น
หากต้องทำ Proof เหมือนงานพิมพ์จริง เป็นต้น

– ยืนยัน ตกลงราคา และเซ็นอนุมัติราคา


ขั้นตอนที่ 2 ไฟล์อาร์ตเวิค
m02-01

1. ลูกค้า ส่งไฟล์งานมายังโรงพิมพ์ (Indesign, Illustrator, Photoshop, PDF file..)
– กรณีไฟล์งานพร้อมพิมพ์
ลูกค้าจะต้องบันทึก(SAVE) และตั้งค่าขนาดงานตามที่ลูกค้าต้องการพร้อมใส่ Bleeding (เผื่อเจียน)
ให้เรียบร้อย
– กรณีให้ทางโรงพิมพ์ออกแบบให้
ลูกค้าจะต้องจัดส่งต้นฉบับ รูปภาพต่างๆ ที่ประกอบในงานให้ครบถ้วน จะต้องใช้ระยะเวลาการ
ออกแบบ การจัดหน้าหนังสือ (ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน)
** โรงพิมพ์จะขอกำหนดจำนวนครั้งในการแก้งาน


ขั้นตอนที่ 3 ตรวจปรู๊ฟ
m03-01

1. เมื่อไฟล์งานสำเร็จแล้วทางโรงพิมพ์จะทำ Digital Proof ซึ่งเป็นแบบงานที่ใกล้เคียงงานจริงมากที่สุด
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการพิมพ์จริงอีก 1 ครั้ง หากสเปคมีการเคลือบมันในการทำปรู๊ฟจะไม่ได้เคลือบให้
แต่จะเคลือบในขั้นตอนการผลิตเลย และหากมีการแก้ไขหลังครั้งแรก เราจะส่งทาง E-mail หรือไปรษณีย์ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว
2. หลังจากลูกค้าอนุมัติ Proof เรียบร้อยแล้ว เราจะส่งไปยังฝ่ายผลิตเพื่อทำการสั่งพิมพ์ ซึ่งหากลูกค้า
ต้องการเปลี่ยนแปลงหลังจากอนุมัติ Digital Proof แล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้งานตามกรณีไป


ขั้นตอนที่ 4 ผลิตงาน
m04-01

– การทำเพลท
เมื่อไฟล์งานเรียบร้อยแล้ว จะส่งไฟล์ไปทำเพลท สำหรับนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์
– การพิมพ์
หลักจากได้เพลทแล้ว ทางโรงพิมพ์ก็จะนำเพลทไปเข้าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ผลงานออกมาก
โดยระยะเวลาการพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ จำนวนหน้า จำนวนการผลิต ของงาน
กำลังมองหาที่ออกแบบและรับพิมพ์งาน…ติดต่อเราเลย ! บริษัทสามเจริญพาณิชย์ จำกัด โทร. 028854932-4


ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนหลังการพิมพ์
m05-01

เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะต้องทำให้ผลงานออกมาสวยงาม โดยจะเลือกทำเทคนิคแล้วแต่สเปคของ
แต่ละชิ้นงาน ได้แก่
– การพับ
– การเก็บเล่ม
– การเคลือบและตกแต่งผิว
– การไดคัต
– การเข้ารูปเล่ม


ขั้นตอนที่ 6 การจัดส่ง
m06-01
เมื่อเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอน ทางโรงพิมพ์จะทำการจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ทันที
กรุงเทพฯ และปริมณฑล : บริการจัดส่งถึงที่
ต่างจังหวัด : จำนวนน้อย ส่งทางไปรษณีย์
จำนวนมาก ส่งทางรถขนส่งประจำทาง
จำนวนมากและด่วนมาก ส่งทางเครื่องบิน
ต่างประเทศ : บริการได้ตามที่ลูกค้าต้องการ