ข้อมูลที่ต้องเตรียมให้กับเรา

1. ลักษณะงาน เช่น งานหนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ ปฏิทิน ฯลฯ

2. ขนาดงาน

3. ชนิดกระดาษ และความหนาของกระดาษ (แกรม)

4. จำนวนสีในการพิมพ์ (ถ้าสีสันสวยงาม ปกติจะใช้ 4 สี)

5. จำนวนหน้า

6. รูปแบบการเข้าเล่ม (ถ้ามี) เช่น เข้าเล่มแบบไสกาว

7. การตกแต่งผิวงาน (ถ้ามี) เช่น เคลือบเงา ปั๊มทอง ไดคัท

8. จำนวนพิมพ์

9. แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพื่อการติดต่อกลับ

กำลังมองหาที่ออกแบบและรับพิมพ์งาน...ติดต่อเราเลย ! บริษัทสามเจริญพาณิชย์ จำกัด โทร. 028854932-4