การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)

การพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี โดยการแยกไฟล์ออกเป็น 4 สี ตามภาพ ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างเพลทหรือแม่พิมพ์ แยกเป็นสี แล้วนำไปพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ แยกสีแต่ละหัวพิมพ์หลักการคือ การพิมพ์สีทั้ง 4 สี คือCYAN สีฟ้า MAGENTA สีบานเย็น YELLOW สีเหลือง BLACK สีดำ มาซ้อนทับกันของทุกๆ สี ให้เกิดเป็นภาพตาม เปอร์เซนต์สีของแต่ละสี ให้ออกมาเป็นงาน 4 สี โดยการแยกสีนี้เรียกว่า CMYK ก็จะให้เกิดเป็นภาพ 4 สี

การพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Offset Printing)

การพิมพ์ระบบดิจิตอล โดยการทำหน้าที่ของเครื่องจะสั่งการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยการรับไฟล์งานเข้าระบบของเครื่องปริ้นดิจิตอล ระบบจะพิมพ์หมึกลงบนกระดาษแล้วจะผ่านความร้อนเกิน 100 องศาขึ้นไปเพื่อให้สีแห้งสนิท

ข้อดีของระบบการพิมพ์ดิจิตอล

1. ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าออฟเซต (ในจำนวนพิมพ์น้อย เช่น งานจำนวนน้อยกว่า 1,000 ชิ้น)
2. รวดเร็ว ประหยัดเวลา เพราะสามารถสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้ทันที และไม่ต้องทำแม่พิมพ์
3. สามารถพิมพ์ข้อมูลเฉพาะบุคคล (Variable Data) ได้

ข้อเสียของระบบการพิมพ์ดิจิตอล

1. การพิมพ์สีพื้นตาย เช่น สีดำล้วน เขียวล้วน อาจจะไม่เรียบเสมอทั้งแผ่น
2. บางสี เช่น สีพิเศษ ไม่สามารถพิมพ์ได้
3. หากมีการทำเทคนิคหลังพิมพ์ เช่น เคลือบเฉพาะจุด ไดคัท อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง

งานที่เหมาะกับการพิมพ์ดิจิตอล

1. เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย เช่น 1 เล่ม 10 เล่ม 50 เล่ม
2. เหมาะกบั งานพิมพ์สือโฆษณา หรืองานที่ไม่มีเทคนิคซับซ้อน เช่น ใบปลิว แผ่นพับ แคตตาล๊อก เมนูอาหาร
นามบัตร คู่มือต่างๆ ฉลากสินค้า หนังสือ การ์ดเชิญต่างๆ หนังสือรุ่น ใบประกาศ ปฏิทินตั้งโต๊ะ เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ Offset & DigitalDigital03